Sierbestrating leggen
Een tuinpad, terras of oprit kan door iedere handige doe-het-zelver aangelegd worden. Maar om tot een goed resultaat te komen moet de aanleg stapsgewijs gerealiseerd worden. Voor dat er begonnen wordt, moet precies bekend zijn hoe het pad, terras of op rit ge maakt gaat worden. Op basis van dat plan kunnen de materialen gekocht worden. Pas dan kan er met de aanleg begonnen worden.

Uitzetten

Zandbed
afwatering

 

opsluitranden
dichtstraten afwerking

1.       Uitzetten
Eerst worden met behulp van een touw de contouren van het pad of de oprit uitgezet. Belangrijk daarbij is dat de hoofdmaten kloppen.

2.       Het zandbed
Voor een mooie vlakke bestrating is een goede ondergrond nood zakelijk. Het zandbed, dat is de speciaal aangebrachte laag geel of wit zand waarin de stenen gelegd worden, moet voldoende dik en van goede kwaliteit zijn. Voor een zandbed wordt een gemiddelde dikte van 20 centimeter aangehouden. Voor een oprit waar auto’s over rijden is een laagdikte van 20 centimeter het minimum. Maar onder een eenvoudig tuinpad is 10 centimeter al voldoende. In het uitgezette deel worden daarna de voorbereidingen voor het zandbed gemaakt. De uiteindelijke hoogte van de bestrating ten opzichte van zijn omgeving wordt uitgezet op een muur, een gevel van het huis of op een houten paaltje aan de rand van het straatwerk. Belangrijk is dat de gemiddelde hoogte bepaald wordt. Het verloop en afschot van de bestrating wordt later vastgesteld. Als de hoogte bekend is, kan rekening houdende met de hoogte van de stenen, ook het zandbed gemaakt worden zoals dat hierboven beschreven is.

3.       De afwatering
Als het zandbed op zijn plaats ligt, wordt het uiteindelijke oppervlak van het terras exact vastgesteld. Met behulp van een touwtje en een waterpas wordt nogmaals de hoogte gecontroleerd en aan de hand daarvan wordt de afwatering van de bestrating bepaald. Standaard is een verloop van 1 centimeter per strekkende meter. Een terras van 4 meter breed loopt dus in totaal 4 centimeter af. Het touwtje dat het afschot volgt, wordt met behulp van een aantal stenen vastgezet. Hierdoor kan de uitgezette hoogte permanent gecontroleerd
worden. Het zandbed wordt vlak geharkt en on geveer op hoogte gebracht ten opzichte van de uitgezette hoogte, waar bij er rekening gehouden moet worden met de dikte van de steensoorten.

4.       Opsluitranden
Dan worden de opsluitranden gemaakt met behulp van betonbanden of met een kopse of liggende rollaag. Die rollagen bepalen ook de definitieve vorm van de verharding. Als de opsluitranden goed liggen zijn ze ook te gebruiken om de hoogtes en het verval in hoogte te controleren.

5.       Dichtstraten
Als met de opsluitranden de contouren van de verharding vastliggen, kunnen de vlakken ingevuld worden met de stenen in het verband zoals dat gekozen is. Het dichtstraten kan op twee manieren gebeuren. Als het zandbed precies op de goede hoogte ligt en vlak van oppervlak is, kunnen de stenen gevlijd worden, wat betekent dat ze op dat zandbed in verband
tegen elkaar aangelegd worden. Maar het is ook mogelijk om steen voor steen op de goede hoogte te leggen. Dat kan betekenen dat onder de ene steen zand weg moet terwijl onder de andere steen extra zand bijgebracht moet worden. Met een stratenmakerhamer worden ze daarna op de goede hoogte vast getikt.

6.       De afwerking
Als er een trilplaat beschikbaar is moet eerst de verharding worden aangetrild. Pas dan mag het Decor brekerzand op de bestrating worden uitgestrooid. Dat is een grofkorrelige zandsoort die de ruimte tussen de stenen het beste opvult. Het zand mag pas van de bestrating afgeveegd worden als alle tussenliggende ruimtes goed dicht zitten, maar daar gaan wel enkele weken overheen.

Let op!
Behalve de diepte is ook de breedte van het zandbed belangrijk. Het zandbed moet altijd breder zijn dan de verharding zelf. De druklijnen vanuit de verharding gaan namelijk niet alleen loodrecht naar beneden, maar ook schuin naar de zijkanten. Zorg er wel voor dat de zwarte tuingrond tegen de verharding aan komt, zodat planten en gras tegen de verharding aan kunnen groeien.