Naast dat brand erg gevaarlijk is, brengt het ook emotionele en materiële schade met zich mee. De kans op brand kan worden verkleind met de volgende eenvoudige maatregelen:

  • Houd tussen de muur en elektrische apparaten zoals de televisie, ijskast en gasfornuis minstens 15 cm ruimte.
  • Voorkom overbelasting van je elektrische apparatuur en zorg ervoor dat ze op de juist manier geaard zijn.
  • Schakel je apparatuur zoveel mogelijk uit als je weggaat. Met name als je voor een langere periode weggaat.

Natuurlijk blijft de kans op brand ook met deze maatregelen aanwezig. Daarom is het belangrijk om op brand voorbereid te zijn, zodat de schade beperkt blijft. Hieronder hebben we voor je op een rijtje gezet welke hulpmiddelen je nodig hebt voor een optimale brandpreventie.  

Rookmelders waarschuwen bij brand. Zeker ’s nachts is dit belangrijk, omdat je dan niks ruikt maar wel hoort. Driekwart van de branden ontstaan tussen middernacht en zes uur ’s ochtends. Om op tijd gewekt te worden bij brand hang je dus een rookmelder op. Zo heb je genoeg tijd om te vluchten. Omdat rook opstijgt en zich bovenin een ruimte verzameld dien je een rookmelder aan het plafond op te hangen. Hang uw rookmelders minimaal in alle ruimtes waar u doorheen moet als u onverhoopt uw huis moet ontvluchten. Dat is op de overloop, hal of gang van elke verdieping. Voor optimale veiligheid zorgt u dat elke slaapkamer voorzien is van een rookmelder. Plaats rookmelders zoveel mogelijk in het midden van de ruimte, aan het plafond, op 50 cm van alle muren. Heb je een schuin dak? Hang de rookmelder dan 25 cm lager dan de nok i.v.m. stilstaande lucht. In de keuken, badkamer en garage kan je beter een hittemelder ophangen dan een rookmelder. Bij koken, douchen en het starten van de auto komt er namelijk ook een dikkere lucht vrij, waar een rookmelder op kan reageren.

In keukens, garages en badkamers kunnen geen rookmelders geïnstalleerd worden. Bij het koken, douchen en het starten van de auto komt namelijk dikkere lucht vrij, waar een rookmelder op kan reageren. Voor een optimale preventie raden wij daarom aan om in deze ruimtes een hittemelder op te hangen. Deze melder reageert niet op de rook, maar geeft alarm als de tempratuur in de ruimte boven de 60 graden komt. Op deze manier word je alsnog gewaarschuwd als er brand in een van deze ruimtes is ontstaan.

Koolmonoxide is kleurloos en reukloos gas. Van nature komt koolstofmonoxide in kleine hoeveelheden voor in de atmosfeer. In huis kunnen echter door verstopte rookkanalen, brand of een niet juist werkende verwarmingsinstallatie veel hogere hoeveelheden ontstaan. Een te hoge hoeveelheid koolstofmonoxide kan heel gevaarlijk zijn. Koolmonoxide wordt namelijk 250 keer sneller opgenomen in het bloed dan zuurstof. Hierdoor wordt het zuurstof uit het bloed verdrongen en zal je bij een te hoge dosis overlijden. Koolstofmonoxide kan je dus niet ruiken. Het is daarom belangrijk om een koolmonoxidemelder in je huis te plaatsen.  De melder merkt hoge concentraties koolmonoxide in de lucht op en zal een alarm geven. Koolstofmonoxide is zwaarder dan lucht en zal dus naar de grond zakken. Daarom moet je een koolmonoxidemelder laag ophangen en dus niet zoals bij een brandalarm tegen het plafond. Daarnaast is het aan te raden om eens in de zoveel tijd de verwarmingsinstallatie te laten controleren, een schoorsteen eens per jaar te vegen en mag je nooit de luchtaanvoer en –afvoer afsluiten.

Een ongeluk zit in een klein hoekje en een vlam in de pan kan dan ook iedereen overkomen. Blus een vlam in de pan nooit met water, dit is erg gevaarlijk. Het is daarom verstandig om in de keuken een blusdeken neer te leggen. Een blusdeken ontneemt de zuurstof, waardoor de vlam zal doven.

Uit onderzoek (Beverwijk 2014) blijkt dat in Nederland de kans om thuis een brand mee te maken 1 op 65 is. Reden voor de Brandweer en de Brandwonden Stichting om Nederlanders ieder jaar in oktober concrete tips te geven hoe je brand kunt voorkomen en tijdig meldt, maar ook hoe je bij brand veilig vlucht.

U kunt zelf veel doen om het risico op brand te verkleinen. Daarom is het van groot belang dat je maatregelen neemt om brand in huis te voorkomen. Dat betekent: op www.watdoejijbijbrand.nl bekijken hoe je brandveilig(er) leeft, nu meteen een werkende rookmelder plaatsen en oefenen hoe je met je gezinsleden binnen 3 minuten veilig je huis uit vlucht.

 

 

‘Wat doe JIJ bij brand? Vluchten moet je oefenen!’ is een campagne van de Nationale Brandpreventieweken en is een initiatief van de Nederlandse Brandwonden Stichting, Brandweer Nederland, het IFV (Instituut Fysieke Veiligheid) en het Verbond van Verzekeraars en wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Veiligheid en Justitie en First Alert.